Tartar Menu

Tartar Menu

Tartar Menu

1 Tartar Salmon, 1 Tartar Tuna, 4 buc Sashimi Tuna, 4 Buc Sashimi Salmon, 4 buc Sashimi Seabas si Ykura

Revino maine dupa ora 14 pentru a comanda.