Katsu Shrimp

Katsu Shrimp

Katsu Shrimp

Creveti in invelis katsu

Revino maine dupa ora 12 pentru a comanda.