Bauturi – Sushi Garden

Bauturi

100Lei

750 ml

Revino dupa ora 12 pentru a comanda.

8Lei

330 ml

Revino dupa ora 12 pentru a comanda.

8Lei

330 ml

Revino dupa ora 12 pentru a comanda.

6Lei

330 ml

Revino dupa ora 12 pentru a comanda.

14Lei

750 ml

Revino dupa ora 12 pentru a comanda.

11Lei

330 ml

Revino dupa ora 12 pentru a comanda.

90Lei

750 ml

Revino dupa ora 12 pentru a comanda.

6Lei

330 ml

Revino dupa ora 12 pentru a comanda.

6Lei

330 ml

Revino dupa ora 12 pentru a comanda.

14Lei

750 ml

Revino dupa ora 12 pentru a comanda.

6Lei

330 ml

Revino dupa ora 12 pentru a comanda.

6Lei

330 ml

Revino dupa ora 12 pentru a comanda.

6Lei

330 ml

Revino dupa ora 12 pentru a comanda.

6Lei

330 ml

Revino dupa ora 12 pentru a comanda.

6Lei

330 ml

Revino dupa ora 12 pentru a comanda.

15Lei

330 ml

Revino dupa ora 12 pentru a comanda.